1 juni, 2021

Vattenbehandling: huvuduppgiften för rengöring av poolen

Vattenbehandling är en permanent, cirkulerande process för filtrering och desinfektion. Poolvattenexpert Martin Fredriksson: ”Å ena sidan är det viktigt att det finns ett jämnt flöde genom poolen (poolhydraulik). Med andra ord bör tillströmningen och utflödet av en pool vara utformad på ett sådant sätt att det behandlade vattnet når jämnt alla områden i poolen och det inte finns några ”döda zoner” där exempelvis alger kan växa.” Tillsatsen av färskvatten, helst dricksvattenkvaliteten, är också viktigt. Rent matematiskt bör detta vara cirka 35 liter per badare och dag. Andra viktiga faktorer är flockning och filtrering, som används för att en mekanisk poolrengöring. Också viktigt: desinfektion, oxidation och pH-värde reglering. Flockulering: I spabad finns finaste, olösta föroreningar, så kallade kolloider, som endast delvis kan kvarhållas även med mycket effektiva filter – såsom kroppsfetter, kosmetika etc. Det finns dock ett sätt att behålla sådana fina ämnen i filterbädden: Du lägger framför vattnet så kallade flockningsmedel läggs till filtreringen. Detta destabiliserar (elektriskt urladdat) många av dessa finfördelade föroreningar. Flingor bildas där dessa fina ämnen införlivas och därmed kan filtreras bort. Mycket bra rengöring spabad. Desinfektion och oxidation: Detta är den term som används för att beskriva den hastighet med vilken ett behandlingsmedel dödar bakterier, till exempel klor. Med en tillräcklig mängd i vattnet kan klor döda nästan hundra procent av bakterier (bakterier, virus, svampar) eller göra dem ofarliga, så att en hälsorisk nästan kan uteslutas. Under denna process omvandlas en del av det fria, aktiva kloret till kloraminer (bundet klor). Denna del av klor har knappast någon desinfektionseffekt, orsakar hud- och ögonirritation och är orsaken till den obehagliga klorlukten. Därför avlägsnas kloraminerna från vattnet med hjälp av oxidation: Bundet klor omvandlas till andra ämnen som inte stör i poolen i vissa koncentrationer. En effektiv metod för poolrengöring. Reglering av pH-värde: Den perfekta pH-värden på 6,9 till 7,5 är nödvändig så att alla produkter från desinfektions- och flockningsfältet, poolen inte skadas i sin konstruktion, till exempel genom korrosion eller kalkutfällning, vi mår bra i vattnet och huden läcker inte ut (pH-värdet för högt) eller rodnar (pH-värdet för lågt) och i slutändan förhindras algtillväxten. Du kan få rätt produkter för pH-reglering från din återförsäljare.

Läs mer »