Saker du måste veta innan du dränerar.

Varför måste jag tömma min egendom på vatten?
Mycket av byggnadsskadorna i källaren orsakas av fukt som tränger in från utsidan. Fukt i byggnadsväggar får murverket att svalna. Som ett resultat angriper och sönderdelar mögel och svampar väggarna, gipset och färgen skalar av. Det mjuka klimatet i rummen kan påverka hälsan.
Om husets grundmur är dåligt eller inte alls skyddad mot vatten, tränger vatten in i väggen utan hinder. Svampar, svår frost och trädrötter kan orsaka sprickor i väggen genom vilken vattnet kan komma in. Det finns många sätt att fukt kan komma in i huset.
Du bör klargöra detta innan du börjar med skyddsåtgärderna.
– Väggen måste tätas med vattentäta material mot markfuktighet, damm och tryckvatten.
– En horisontell barriär måste injiceras i väggen för att förhindra stigande fukt.
– Vatten som ständigt samlar på väggen måste tappas bort med ett avlopp.
– Om byggnaden ligger på en fuktig egendom räcker ofta inte ens avloppsrör. Då måste system för att bygga markdränering användas för säker och effektiv dränering av bakvatten.
– Om ett rör läcker måste det repareras. Barriäråtgärder hjälper inte här.
Lås ut fukten där den tränger igenom, inte där den dyker upp och stör – detta är alltid på ytterväggen, inte på innerväggen.

Få tillstånd
Ta reda på i förväg från din ansvariga kommun om dina planerade åtgärder kan godkännas!
Dränering i Stockholm är inte tillåtet om det finns grundvatten vid eller ovanför grundbädden, dvs området som grunden är byggd på eller över. Undantag är grundvattenfall under konstruktion eller i samband med jordrensning. I händelse av förorening med grundvatten är den högsta grundvattennivån som uppmättes tidigare i källarkonstruktionen, vilket innebär att den kan ligga ovanför källargolvet. Dränering är olämplig här eftersom det skulle vara i grundvattnet och vattnet inte kan dräneras bort. Undantag är möjliga med en blandad kanal.
Slutsats: Dränering för att hålla byggnader torr är endast tillåtet om det finns sippande regnvatten eller extrema toppar med vatten som samlas på jord som kan absorbera och lagra mycket vatten. Detta måste alltid klargöras med myndigheten.

Vilka rör är lämpliga?
Beroende på om du vill skapa en dränering för ditt hus, din trädgård eller ett större jordbruksområde är olika rör lämpliga.
Avloppsrör har speciella egenskaper, så det rätta valet är viktigt. Här hittar du en översikt över vilket rör som passar ditt projekt.

1. Trådrör utan hölje
Med detta rör kan du permanent dränera överskottsvatten från din trädgård. Även om du vill se till att regnvattnet rinner från ditt tak eller den asfalterade egendom, bör du använda detta rör. Det kan också användas på jordbruksmark. Det är särskilt lämpligt för lera och myrjord.
2. AGRODRÄN-system
Om du vill installera ett byggnadsavlopp är detta system lämpligt. Det består av röret, som har en särskilt hög vattenabsorptionsförmåga, och inspektions-, skölj- och uppsamlingsaxeln, som är lämplig för att tappa bort trycklöst vatten.
3. Trådrör med kokosnötsbeläggning
Det belagda filterröret är en specialprodukt och förpackad med kokosfibrer. Fibrerna är inte roterbara. Röret är särskilt lämpligt för dränering av jordbruksjordar gjord av sand eller torv.

Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit