Badrumsrenovering

Kakelkingens Badrumsrenovering i Stockholm Eftersom en badrumsrenovering under de första dagarna är ganska bullrig och smutsig, bör följande försiktighetsåtgärder vidtas:

Lägg ut en matta för att täcka känslig parkett. Informera grannarna om byggbuller. Våra projekt är alltid täckt med bra försäkringsskydd. Om skador på utrustning eller byggmaterial uppstår under byggnadsarbetet, kommer det inte att finnas några extra kostnader för kunderna.

Vilka hantverkare arbetar Kakelkingen med när det kommer till badrumsrenovering?

Vi lägger största vikt vid att samarbeta med erfarna yrkesmän inom alla områden. På detta sätt kan alla yrken av badrummet renovering utföras av Kakelkingens proffs. Detta gäller såväl våra konsulter som våra hantverkare. Oavsett om plattsättare, rörmokare eller elektriker: du kan lita på att få experten med den bästa expertisen.

Dessutom ligger fokus på det faktum att de enskilda hantverkarna är väl informerade om varje steg i badrumsrenoveringen. Den djupgående badrumsplanering tillåter oss att garantera en smidig omvandling som helt förvandlar ditt badrum på bara tio dagar. Om du vill lita på en speciell hantverkare för visst arbete i projektet, är du välkommen att diskutera detta med våra medarbetare.

Tänk dock på att vårt team är väl inövat och redan har arbetat framgångsrikt med många projekt. Det är ganska fördelaktigt för dig att ha alla avslut gjort av ett väl inövat team. Tänk om det finns vattenskador i det gamla badrummet? På begäran tar vi gärna över det nödvändiga arbetet för att kunna genomföra konverteringen korrekt. Ett klassiskt exempel på detta är vattenskador. Men även på andra områden kan det vara nödvändigt att göra förberedande arbete innan själva badrumsrenoveringen börjar:
Uppvärmning
Dörrar och fönster
Torra väggar

Vi kan lita på utmärkta tjänsteleverantörer för alla områden. Detta gör att du kan ha allt arbete som omfattas av en enda källa. Detta har många fördelar. Projektet genomförs bland annat via en huvudkontaktperson. Om du har några viktiga frågor, vänligen kontakta lämplig person.

Så oavsett om det är för att förnya de elektriska installationerna i badrummet eller om du bestämmer dig för att förlänga projektet med golvvärme strax innan byggandet börjar – vi arbetar alltid med full hastighet för att genomföra dina önskemål.

Andra Kakelkingen-tjänster Det finns några frågor som ställs om och om igen till våra specialister gällande badrumsrenovering. Ofta är det främst organisatoriska saker som berör våra kunder. Nedan följer ett antal svar på temat & quot; Kakelkingens tjänster”:

När kan byggfasen börja? När badrummet konceptet har skapats, är det dags att planera omvandlingen. Flera faktorer måste beaktas:
Materialbeställning
Koordinering av hantverkare
Planera förberedande arbete

Som gör-det-självare tar du över en del av ditt eget arbete, vi fokuserar naturligtvis helt på dina tidsönskningar. Om hela byggordern är i våra händer, behöver vi oftast bara några dagars ledtid för att ha alla komponenter redo att påbörja arbetet med din badrumsrenovering. Men när det gäller komplexa byggprojekt bör du ge planeringsfasen lite mer tid, eftersom ju fler anställda som behöver samordnas, desto mer riktad måste planeringen vara.

Är erbjudandet gratis? Både våra online-verktyg och individuella råd från en specialist är en gratis tjänst från Kakelkingen. Baserat på den information som samlas in på detta sätt kan vi skapa ett skräddarsytt erbjudande för dig, som är både gratis och icke-bindande.

Vi förbereder en detaljerad kostnadsberäkning, som samtidigt ger den tekniska grunden för den faktiska badrummodernisering av företaget Kakelkingen.

Vilka delar omfattas av erbjudandet?

I erbjudandet ingår alla delar av badrumsrenoveringen. De enskilda komponenterna är skräddarsydda efter dina behov. Vi beräknar material, arbetstid och extra kostnader såsom transport av skräp. Detta gör att du kan ha en korrekt översikt över den nödvändiga budgeten för din individuella badrumsrenovering redan från början. Det är naturligtvis möjligt att genomföra förändringar under byggfasen. De extra kostnader som uppstår för detta specificeras också i detalj av vårt team. Transparenta kostnader är vårt fokus i alla skeden.

Obs! Om det är möjligt att göra ändringar i badrummet även under omvandlingen, de realistiska möjligheterna är begränsade, bör det ursprungliga schemat följas. Nära kontakt med projektledaren är därför mycket viktigt. Är det i ett tidigt skede förutsebart att ni har ändrat er på ett visst område, helst föra vidare önskan omedelbart.

Sociala medier

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit