27 oktober, 2020

Byggfirma med mycket historia

En byggfirma ifrån Stockholm och Göteborg som kan se tillbaka på ett företag som har varit framgångsrikt i mer än 60 år och som hela tiden varit duktiga på affärsutveckling och kundentusiasm. 1956 grundade Ingmar Svensson ett byggföretag med 2 anställda. Med en liten grupp anställda fick han ett gott rykte som ett duktigt och pålitligt byggföretag på den svenska byggmarknaden. Utbudet av tjänster expanderade över tid från husbyggnad, reparationsarbete till uppförande av hyreshus och kommersiella byggnader, till storskaliga projekt inom kommersiell och industriell sektor och inom civilingenjörsområdet. Företagets utbud av tjänster spänner nu från enkla arbeten som reparationer, fundament, golvplattor och beläggning, till enstaka och flerfamiljshus, till bostadsområden, kontorsbyggnader och kommersiella byggnader. I grund och botten är det övertagandet av allt arbete som rör byggnadshandeln. Förutom den betydelse företaget har inom materiella tjänster, fyller det en viktig funktion som arbetsgivare för människor i speciellt Stockholm och Göteborg området. Frank Stålhammar gick 1990 med i denna byggfirma i Göteborg. I dag är han som teknisk chef för områdena tekniskt förtydligande, projekt, arbetsförberedelser, personalutplacering, produktionskontroll, schemaläggning, orderbehandling, konstruktionshantering, maskiner, underhåll och säkerhet. Svante Jacobsson förvärvade samtliga aktier i byggfirman 2016 och köpte därmed företaget. Innan dess arbetade Svante för ett annat byggföretag, ett internationellt byggföretag och han jobbade på andra lokala byggföretag också. Sedan 5 augusti 2016 hanterar han områdena marknadsföring, erbjudanden, kostnad, kontrakt, personal, inköp, ekonomi, redovisning, kontroll och IT som kommersiell verkställande direktör. Båda verkställande direktörerna leder gemensamt försäljningsavdelningen och ansvarar gemensamt för företagsledningen. Idag är byggfirman ett modernt byggföretag i regionerna Göteborg och Stockholm. Naturligtvis är vi stolta över vad vi har uppnått tidigare, men vi ser snarare en utmanande och framgångsrik framtid där höga standarder ska uppnås genom innovationer och kundnöjdhet. Att bygga är en fråga om förtroende Den som bygger vill vara säker på att allt har placerats i de bästa händerna. Förståeligt, för att bygga är en fråga om förtroende. Stockholms byggfirman har byggt och renoverat i mer än 50 år. Vår höga precision och höga kvalitetsstandarder har övertygat många av våra kunder flera gånger. Tillförlitlighet, kvalitet och flexibilitet är bland våra grundläggande värden. Men individuell kundsupport och snabb, skräddarsydd utförande av order är de bästa förutsättningarna för din kundtillfredsställelse. Både för privata byggare, myndigheter, bostadsföretag eller industrikunder leder vårt kostnadsorienterade och snabba genomförande av arbetet alltid till en hög tillfredsställelse bland alla kunder. Vi har stor erfarenhet av branschen och är övertygade om att ni kommer att trivas med det vi har att erbjuda.

Läs mer »